Chuối xuất khẩu

Chuối xuất khẩu

Với tiêu chí “Sức khoẻ là vàng” sản phẩm chuối sạch của CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI  LIMO VIỆT NAM không chứa các hoá chất độc hại, góp phần bảo vệ sức khoẻ của mỗi người. Chúng tôi luôn cố gắng hết mình tạo ra sản phẩm xanh – sạch – chất lượng để phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và quốc tế.

Thị trường xuất khẩu quốc Tế: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Các nước Trung Đông

Quy trình trồng chuối:

1. Ươm cây con
2. Làm đất
3. Hệ thống tưới
4. Cây trồng nhỏ
5. Buồng chuối
6. Bao buồng
7. Hệ thống thu hoạch
8. Quy trình đóng chuối